Bariatrická chirurgie

Bariatrická (metabolická) chirurgie je pro pacienty s diabetem 2. typu (DM2) jednou z hlavních možností léčby a dosažení remise. 

"Chirurgické řešení obezity při diabetu 2. typu je nejúčinnější metodou, která vede ke zlepšení kompenzace diabetu. U cca 80 % nemocných vede k vymizení známek diabetu a přechodu do poruchy glukózové homeostázy či k úplné normalizaci tolerance glukózy. Umožní obvykle vysazení inzulínu a snížení dávek antidiabetik." (ČDS 2020)

Ve srovnání se změnami stravy a předepisovanými léky jde však o podstatně závažnější zákrok, který s sebou přináší i riziko pooperačních komplikací. Obvykle je tedy podle nás pro pacienta výhodné nejprve se o remisi DM2 pokusit cestou změn stravy - je možné dokonce vyzkoušet více typů stravy (přehled) a životního stylu (pohyb, spánek, stres), případně v kombinaci s vhodnými léky. Teprve v případě neúspěchu případně opakovaného/trvajícího neúspěchu má smysl zvažovat bariatrii.

Bariatrická chirurgie ukazuje velmi dobré dlouhodobé výsledky v souvislosti s dosažením a udržením remise DM2.

"Jedná se o léčbu velmi účinnou s dlouhodobým přetrváváním výsledků, dobrou bezpečností a dlouholetými zkušenostmi. V posledních letech jsou stále více diskutovány výrazné metabolické účinky bariatrické chirurgie, neboť řada operací vede ke zlepšení metabolických komplikací obezity - především diabetu 2. typu - dříve a relativně nezávisle na úbytku hmotnosti." (Haluzík 2017)

Jak bariatrická chirurgie pomáhá k remisi?

V dnešní době se používá více typů chirurgických zákroků, od bandáže žaludku přes gastrický bypass až po tzv. biliopankreatickou diverzi (viz ilustrace). Ačkoliv všechny mechanismy účinku zatím neznáme přesně, zásadní roli sehrává například zvýšená sekrece některých hormonů v dolní části tenkého střeva (GLP-1), sekrece žlučových kyselin, neurální účinky, změny střevní mikroflóry a také vynechání (přemostění) horní části tenkého střeva (dvanácterníku). Nové a přesnější poznatky o působení těchto bariatrických operací na metabolické zdraví a remisi DM2 přinesou další studie.


Hlavní typy bariatrických zákroků

Zdroj: Haluzík (2017) Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu


Kdy bariatrická chirurgie není doporučena (kontraindikace)?

Obvykle pacient musí doložit dostatečně dlouhou obezitologickou péči, schopnost dodržovat režimová opatření a podstupovat dlouhodobý lékařský dohled. Operace se nedoporučuje v případě zhoršení závažných psychických onemocnění, zneužívání alkoholu/návykových látek, akutního onemocnění ohrožující život anebo neschopnosti o sebe pečovat. Bariatrická chirurgie se nedoporučuje ani těhotným ženám, pacientům se sekundární obezitou ani v případě nadměrné hmotnosti, která znemožňuje provedení operace.

Cesta pacienta

Před samotným operačním zákrokem čeká pacienta tzv. předoperační vyšetření, které zahrnuje interní vyšetření, cílené psychologické vyšetření, endoskopické vyšetření, rentgen horní části trávicího traktu, spirometrii (vyšetření plic) a ultrazvukové vyšetření jater.

V rámci přípravy operace je nutné zvolit konkrétní typ zákroku - aktuálně převládá názor, že gastrický bypass nabízí pacientům optimální kompromis mezi náročností provedení a zlepšením kompenzace DM2, nicméně konečná volba zůstává na týmu lékař-pacient.

Pacient s DM2 před zákrokem také získá glukometr, aby měl možnost provádět doma měření glykémie (self-monitoring). Některé léky je v souvislosti s operací nutné vysadit, u jiných je třeba snížit dávkování, vždy dle konkrétního doporučení lékaře.

Po zákroku jsou nutné pravidelné kontroly u diabetologa, a také věnovat pozornost mj. výživovým deficitům, zejména železa, vitamínu B12, vitamínu D a kyseliny listové.

Pokud nechete jít cestou bariatrické operace, ale pokusíte se o změnu životního stylu, může vám být na cestě průvodcem program Jídelní plán ŽIVOT 2.0. Všechny informace o něm najdete na www.setresdiabetes.cz.

Podrobnější informace o bariatrii 

Haluzík (2017) ​​Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu

Haluzík (2020) Zmenšení žaludku pomáhá pacientům zbavit se cukrovky, říká odborník

NZIP (2022) Cukrovka 2. typu: co to je a jak se léčí?

Svačina (2012) Bariatrická chirurgie diabetu: praktický průvodce klady a zápory

Diabetes UK (2022) Weight loss surgery for type 2 diabetes

St Georges Hospital (2012) Patient Information - Bariatric Surgery - Dietary information for patients following sleeve gastrectomy or gastric bypass surgery

O článku... 

Autor: Jan Vyjídák, revidovala Hanka Krejčí 

Datum: 14. května 2022