O remisi

Dá se cukrovka léčit? Co je to remise? 

Remise je stav podobný vyléčení, kdy dojde k ústupu projevů onemocnění bez nutnosti užívat léky. V případě úplné remise diabetu jde o snížení a udržení glykémie (hladiny cukru v krvi) do zcela normálních hodnot - nalačno do 5,6 mmol/l a po jídle do 7,8 mmol/l a snížení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) pod 39 mmol/l bez nutnosti užívat léky na snižování glykémií. I když je vyšší úspěšnost dosažení úplné remise u pacientů s kratší dobou trvání onemocnění a u těch, kteří nejsou léčeni inzulínem, stojí za to se o zlepšení pokusit.

Úplné remise už v některých případech není možné dosáhnout.  Vždy se ale vyplatí o ni  usilovat. Každé zlepšení onemocnění je velkým úspěchem a má přínos pro vaše zdraví. Příkladem je dosažení částečné remise diabetu, kdy glykémie klesnou do pásma prediabetu, tzn. hodnoty glykémie dosahují nalačno do 6,9 mmol/l a hodnoty glykovaného hemoglobinu 48 mmol/mol. Částečné remise je dosaženo i v případě, pokud je dostačující pouze léčba metforminem.

Protože je rozvoj diabetu 2. typu úzce spojen s dalšími metabolickými odchylkami, vedle zlepšení glykémií je tedy cílem i dosažení optimálních hodnot krevních tuků (LDL-c, ApoB, TAG), tělesné kompozice (tzv. snížení tělesného tuku) a snížení tzv. ektopického tuku v játrech, slinivce a ve svalech. To neumíme samostatně měřit, ale jde ruku v ruce se snížením celkového tělesného tuku. V řadě případů se daří i zlepšení hodnot krevního tlaku.


Kdy je vhodné usilovat o remisi? 

Kdykoli, pokud trpíte projevy prediabetu nebo diabetem 2. typu.

Vaše šance na úplnou remisi jsou větší, pokud máte onemocnění čerstvě diagnostikované. Dlouhotrvající neúčinná léčba onemocnění může již nenávratně poškodit správnou sekreci inzulinu, který se stará o hospodaření s energií v lidském těle včetně metabolismu sacharidů. I přes to je každá změna Vašeho životního stylu žádoucí a pokus o jakoukoli podobu remise má vždy smysl. Jednoduché zdravé změny Vašeho jídelníčku a životního stylu mají vždy vliv na zlepšení kompenzace diabetu, snižují riziko rozvoje komplikací diabetu a celkově zlepšují kvalitu života. Proto vždy stojí za to se o remisi diabetu pokusit, i bez ohledu na věk nebo délku trvání onemocnění.

V případě diabetu 1. typu nelze remise dosáhnout, ale lze získat lepší kontrolu nad glykémií. 


Jak dosáhnout remise?

Rozvoj prediabetu a diabetu 2. typu je úzce spojen s nadváhou i obezitou a nezdravým životním stylem. Pro úspěšné dosažení remise je proto zásadní zlepšení kvality stravy, snížení nadměrných tukových zásob, šetrná pohybová aktivita, kvalitní spánkový režim a redukce stresu.

Základním cílem pro dosažení remise je redukce váhy alespoň o 5 až 10 % celkové tělesné hmotnosti. Již takové snížení váhy zlepšuje inzulinovou rezistenci a kompenzaci diabetu. Redukce hmotnosti o 5 % dokonce snižuje riziko vzniku diabetu (Williamsonova studie sledující 43.000 amerických žen). Se snížením hmotnosti o 10 % přichází zlepšení glykémie, zlepšení lipidového profilu i krevního tlaku. Snížením tělesné hmotnosti o 15 % zvyšuje pravděpodobnost remise diabetu (Rušavý 2019), jejíž podmínkou je zachovalá sekrece inzulínu. To znamená, že není narušena funkce slinivky břišní a β-buňky v Langerhansových ostrůvcích jsou schopny produkovat inzulin (klíčová je tzv. první fáze sekrece). Další redukce hmotnosti může být individuálně konzultována s lékařem a nutričním terapeutem.

K remisi cukrovky můžeme dojít několika způsoby. Mezi klinicky ověřené metody patří výrazné omezení sacharidů ve stravě, vhodně nastavená nízkokalorická dieta nebo bariatrická operace. Bariatrická operace je bohužel nevratným zákrokem a ne každý ji může nebo chce podstoupit. Naproti tomu změna stravovacích návyků je obvykle v rukou každého z nás. 

Podmínkou redukce váhy o 15 % nemusí být úplná normalizace BMI (body mass index). U obézních jedinců může 10‒15 % úbytek hmotnosti představovat přechod z pásma těžké obezity do obezity mírnějšího stupně nebo nadváhy, což může být dostačující pro výrazné zlepšení projevů diabetu i prediabetu.Podívejte se na konkrétní doporučení, jak změnit stravu, pohyb a spánek a pokusit se tak o remisi: