Prediabetes a diabetes

Co je prediabetes a cukrovka, jaké jsou při nich hodnoty?

Prediabetes (PreD) je zvýšení hladiny krevního cukru nad normální rozmezí, které zároveň nedosahuje rozmezí hodnot pro diagnózu diabetu. Je diagnostikován glykémií nalačno v hodnotách 5,6‒6,9 mmol/l nebo glykémií v hodnotách 7,8‒11,0 mmol/l 2 hodiny po OGTT*.

Prediabetes zvyšuje riziko vypuknutí diabetu. Vyznačuje se necitlivostí na inzulin, tzv. inzulínovou rezistencí v játrech a kosterním svalstvu i poruchou sekrece inzulínu. Již tento stav je spojován s rozvojem kardiovaskulárních i onkologických onemocnění (ČDS 2012). V průběhu času se rozvíjí do diabetu 2. typu.

Diabetes 2. typu (DM2) je rozvinuté metabolické onemocnění s patologicky zvýšenou glykémií. Hranice pro diagnostiku diabetu jsou hodnoty glykémie 7,0 mmol/l nalačno nebo nad 11 mmol/l v případě náhodného měření, nebo 2 hodiny po OGTT*.

*OGTT neboli orální glukózový toleranční test je metoda sloužící k diagnostice diabetu. Test probíhá konzumací roztoku s obsahem 75 g glukózy, následným měřením hodnot glykémie a vyhodnocením tolerance těla na příjem tohoto množství glukózy. Pokud je po 2 hodinách hodnota glykémie nad 11 mmol/l, je diagnostikován diabetes.

Diagnóze diabetu obvykle předchází dlouhá léta rozvíjení inzulinové rezistence, kdy dochází k postupnému zvyšování nároků na produkci inzulínu. Díky zvýšeným nárokům na inzulin dochází časem k narušení samotné funkce produkce inzulínu ze slinivky břišní, což dále umocňuje rozvoj projevů diabetu (ČDS 2017a).


Rizikové faktory prediabetu a diabetu

Kdy mi hrozí cukrovka?

Rizikovými faktory vzniku diabetu je věk, genetická predispozice, diabetes v těhotenství a onemocnění vaječníků u žen, vysoká hladina cholesterol v krvi, hypertenze, kouření a obezita. 

Po 45. roce věku riziko vzniku diabetu mírně stoupá a po 65. roku věku dále prudce stoupá. Pokud jeden z Vašich rodičů trpí diabetem, máte 50 % riziko vzniku diabetu. Pokud diabetem trpí oba rodiče, toto riziko se stává prakticky jistotou a lze očekávat, že se u Vás cukrovka dříve nebo později rozvine (Svačina, 2008). 

Diabetes v těhotenství, tzv. gestační diabetes, je rizikem rozvoje diabetu již ve středním věku. O těhotenství totiž můžeme uvažovat jako o metabolickém testu organismu nastávající matky. Právě v podobě těhotenské cukrovky odhaluje porušenou toleranci glukózy, která s vysokou pravděpodobností povede k pozdějšímu rozvoji diabetu. Často se objeví již v prvních pěti letech po těhotenství. Vyšší pravděpodobnost vzniku diabetu může být i porod dítěte s porodní hmotností vyšší než 4 kg. Vyšší porodní hmotnost novorozence může být spojena s nerozpoznaným gestačním diabetem a také s vyšší mírou stresu a zátěží pro tělo matky. 

U žen zvyšuje riziko vzniku diabetu i syndrom polycystických ovarií. Jde o onemocnění vaječníků, které je spojeno s inzulínovou rezistencí a změnou hormonální rovnováhy. 

Také kouření zvyšuje riziko vzniku diabetu. Diabetes hrozí až 60 % těžkých kuřáků. Je proto vhodné zvážit všechny možnosti odvykání kouření. Vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu v krvi jsou často součástí nadváhy a obezity, které patří vůbec k nejvýznamnějším rizikovým faktorům vzniku diabetu 2. typu. 


Jaké je Vaše riziko diabetu?

Užitečným indikátorem rizika prediabetu a diabetu je tzv. WHtR (Waist to height ratio), který se používá k základní diagnostice množství tělesného tuku. Jde o poměr obvodu pasu vůči tělesné výšce. Pokud je tento poměr vyšší než 0,5, může být přítomna i inzulinová rezistence i prediabetes.

Velmi jednoduchým ukazatelem je obvod pasu. 

Ženy: více než 80 cm poukazuje na zvýšené riziko, nad 88 cm už je riziko vysoké 
Muži: více než 94 cm poukazuje na zvýšené riziko, nad 102 cm už je riziko vysoké

Se vzrůstající hmotností a zvyšováním zásob tělesného tuku vzrůstá i riziko inzulinové rezistence. Ta slouží jako podklad pro vznik prediabetu a později i diabetu. Nejlepší prevencí je redukce hmotnosti.


Inzulinová rezistence 

Co je inzulinová rezistence a jaké má následky?

Inzulinová rezistence znamená poruchu v účinku inzulinu, kdy inzulin nedostatečně působí ve tkáních našeho organismu. Pokud inzulinová rezistence dlouhodobě přetrvává, může vyústit v projevy diabetu 2. typu. Tělo již není schopno samo regulovat glykémii, dochází ke vzniku hyperglykémie po jídle i nalačno a mohou přicházet přidružené zdravotní komplikace.

Za normálních okolností je účinek inzulínu jasný - uvolněním ze slinivky břišní snižuje hladinu cukru v krvi do normálních hodnot. Děje se tak prostřednictvím otevření buněk svalstva, tukové tkání a jater, které přebytečný cukr z krve zpracují. Dochází k tvorbě glykogenu (zásobní formy glukózy), tukových zásob i bílkovin, které jsou tělem dál využity. Kromě využití glukózy má inzulin vliv i na osud tuků ze stravy. Inzulin podporuje jejich ukládání do tukových zásob.

Pokud má organismus nadměrné tukové zásoby, začne se bránit dalšímu přísunu glukózy a tuků do buněk. Buňky přestanou být na působení inzulinu dostatečně vnímavé - rozvine se inzulinová rezistence. Aby nedošlo k vzestupu hladiny glukózy v krvi, slinivka zachraňuje situaci zvýšenou produkcí inzulinu, díky které je i nadále glukóza dostatečně využita. Časem ale schopnost slinivky produkovat nadbytek inzulinu klesá, proto hladina glukózy v krvi začne stoupat. Rozvíjí se prediabetes a později diabetes.

Inzulinová rezistence je podkladem nejen prediabetu a diabetu, ale i ostatních složek tzv. metabolického syndromu, zejména vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny krevních tuků. Mezi dlouhodobé komplikace samotné inzulinové rezistence (i bez diabetu) patří srdečně cévní onemocnění (infarkt, mrtvice), nádorová onemocnění, ale i Alzheimerova choroba.


Podívejte se na konkrétní doporučení, jak změnit stravu, pohyb a spánek a pokusit se tak o remisi: